ESKIO-3® är högkvalitativ omega-3 ansvarsfullt producerad med grunden i svensk forskning. Att arbeta för ett hållbart fiske är en självklarhet för oss.

Hållbart fiske med Friend of the Sea

Fiskoljan i Eskio-3 är certifierad av Friend of the Sea. Det garanterar att fisk som används under tillverkningsprocessen har fångats etiskt och följer principerna för hållbar utveckling. Friend of the Sea är en icke-vinstdrivande organisation, som främjar hållbart fiske och användning av selektiva fiskemetoder. Dessutom strävar de efter att minimera fiskets negativa inverkan på ekosystemet.

Fristående certifieringskommittéer

Friend of the Sea har ett internationellt ledande certifieringsprogram för etiskt fiske och fiskodling. Certifikatet säkerställer att fisk som används vid tillverkningen fiskoljan inte kommer från överfiskade områden eller områden där fiskebestånden behöver återhämtas. Likaså garanteras att fiskemetoderna inte skadar havsbottnen, samt att fisket måste uppfylla alla juridiska krav. Certifieringen utförs av fristående certifieringskommittéer. Senaste certifieringen för Eskio-3 har skett under hösten 2021.

Att arbeta för ett hållbart fiske är en självklarhet för oss när vi drar nytta av fördelarna med ett rent hav och ger våra konsumenter möjlighet att hämta kraft från havet.

 

Väl kontrollerad framställning

Vi hämtar fisken från Stilla havets och Nordatlantens djupa och kalla vatten. Till Eskio-3 fiskolja används endast små, hållbart fiskade fiskarter såsom makrill, sardin och ansjovis. Det är fiskarter som inte är utrotningshotade eller överfiskade. Hela fisken används vid tillverkningen och onödigt spill undviks.

Produkter av högsta kvalitet

Framställningen av Eskio-3 sker noggrant i samtliga led i kedjan. Burkar och flaskor fylls och kvalitetskontrolleras i vår egen moderna anläggning i Falköping*.

Hela värdekedjan genomsyras av högsta kvalitet i allt vi gör, från fiskarna ute till havs till färdig konsumentprodukt på hyllan. Den råa (ursprungliga) fiskoljan härrör endast från fiskerier som följer FAO Code of Conduct for responsible fisheries.

* gäller ej Kids Chewable och Vegan Algea