Pufanox® - unikt för Eskio-3

Våra fiskoljor innehåller Pufanox® för en stabilare olja över tid. Omega-3 behöver antioxidanter för att den inte ska härskna när den kommer i kontakt med syre. 

Fiskoljan från Eskio-3 är unik då den innehåller det patenterade Pufanox® som skyddar och bidrar till en stabilare olja över tid. Tack vare den banbrytande framtagningen av Pufanox® blev Eskio-3 den fiskolja som valdes för kliniska studier av fiskolja över hela världen. Ett stort antal studer har publicerats med Eskio-3 som den studerade fiskoljan.

Ett urval av studier med Eskio-3:

  • Stability is determind as change in peroxide value after exposure of the oil to air
    (Saldeen et al 1999)
  • Correlation between in vitro stability an vivo effect
    (Jokela at el 1998, Saldeen et al 1999)
  • Stable fish oil has more benificial effects than unstable
    (Haglund et al 1990, 1991, 1992, Jokela et al 1998, Saldeen et al 1999)

Antioxidanter

Antioxidanter eller antioxidationsmedel är kemiska föreningar som motverkar oxidering. Oxidation är en kemisk reaktion som kan producera fria radikaler, som därigenom leder till kedjereaktioner som kan skada organismers celler.

Vi utför och har utfört många tester kring oxidering gällande vår fiskolja, både genom stabilitetstester i realtid och batchvis vid produktionstillfälle.

Hur det startade en gång i tiden...

I början av 1990-talet studerade Prof. Tom Saldeen, Uppsala universitet, omega-3 och upptäckte då att olika fiskoljor varierade i effektivitet samt att naturliga antioxidanter, för att behålla en stabil fiskolja, försvann i produktionsprocessen.

Resultatet blev Pufanox®, en kraftfull mix av olika antioxidanter.

Tack vare den banbrytande framtagningen av Pufanox®, blev Eskio-3 den fiskolja som valdes vid kliniska studier av fiskolja över hela världen. Ett stort antal studer har publicerats med Eskio-3 som den studerade fiskoljan.